Unieważnienie małżeństwa – ile się na nie czeka?

Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła podsumowuje podstawową naukę katolicką na temat małżeństwa w następujący sposób: „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą między sobą wspólnotę całego życia i które ze swej natury jest skierowane do dobra małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. Unieważnienie małżeństwa jest jednak możliwe!

Mąż i żona tworzą razem ekskluzywne, intymne partnerstwo całego życia. Prawdziwe małżeństwo, czy to sakramentalne, czy naturalne, łączy parę w związek wierny i trwający całe życie. To właśnie węzeł małżeński uniemożliwia zawarcie drugiego małżeństwa, dopóki żyją oboje małżonkowie. Zasada ta kieruje i kieruje Kościołem w duszpasterskim przygotowaniu par do małżeństwa oraz kieruje posługą Trybunału. Badając małżeństwa rozbite przez rozwód, posługę tę sprawuje się ze współczuciem. Służba sprawiedliwości Kościoła stara się być wierna tej wizji małżeństwa jako świętego i zbawczego, niosąc jednocześnie współczucie Pana tym, którzy zostali zranieni niepowodzeniami i ograniczeniami ludzkiej miłości.

Co to jest Trybunał i czy udziela unieważnienie małżeństwa?
Prawo kościelne wymaga, aby każda diecezja utworzyła Trybunał. Trybunał Diecezji Fresno istnieje jako ministerstwo sprawiedliwości, które ma pomagać biskupowi w pełnieniu jego posługi na rzecz wiernych powierzonych jego pieczy. Oferuje pomoc osobom, które zwracają się do Kościoła o zbadanie małżeństwa w celu ustalenia, czy w chwili zawarcia małżeństwa istniała jakaś wada, która mogła przeszkodzić w ustanowieniu prawdziwego i trwałego związku małżeńskiego.
Jeżeli dochodzenie w sprawie danego małżeństwa wykaże jakąś istotną wadę, jaka istniała w zawartym związku, strony mogą zostać uznane za wolne do ponownego zawarcia małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa jest możliwe – dowiedź się kiedy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 − 1 =